Tisková zpráva HZS KHk

detail

Tisková zpráva HZS KHk

  • imgDejmal
  • img23.12.2020 10:46

23/12/2020

Královéhradecký kraj

 

HZS Královéhradeckého kraje povede od nového roku plk. Ing. David Pouč

K 1. lednu 2021 dochází ke změně ve vedení HZS Královéhradeckého kraje (HZS KHK). Ředitelem krajských hasičů bude nově plk. Ing. David Pouč, který v současné době působí na pozici náměstka ředitele HZS KHK pro úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Ve funkci nahradí dlouholetého ředitele brig. gen. Ing. Františka Mencla, kterému končí služební poměr z důvodu dovršení věku 65 let.

„Do funkce ředitele HZS Královéhradeckého kraje nastupuji s respektem k tradicím, k práci všech svých kolegyň
a kolegů a s uvědoměním velké zodpovědnosti. Chci se především věnovat pokračující elektronizaci související s výkonem státní správy, optimalizaci poplachových plánů a nasazování sil a prostředků při zdolávání mimořádných událostí, rozvoji vzdělávání profesionálních i dobrovolných hasičů v kraji, systematické obnově zásahových vozidel a plánovaným stavebním investicím. Za nejdůležitější součást své nové funkce však považuji zodpovědnou práci s největším potenciálem našeho sboru, který vidím v jeho lidech
,uvedl budoucí ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.

Na poli profesionální požární ochrany se začal David Pouč pohybovat v roce 1999, kdy se stal příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje a pracoval jako hasič u HZS města Ostravy. K HZS KHK přešel v říjnu 2002 od HZS Olomouckého kraje, kde působil krátce jako technik chemické a technické služby na územním odboru Šumperk. U královéhradeckých krajských hasičů nastoupil jako lektor – zástupce vedoucího vzdělávacího zařízení – Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí, od roku 2005 do konce roku 2012 zde zastával vedoucí pozici. Od roku 2013 až do června 2020 vykonával funkci ředitele územního odboru Náchod HZS KHK. V červenci letošního roku se stal náměstkem ředitele HZS KHK pro oblast integrovaného záchranného systému a operačního řízení, od 1. 1. 2021 je jmenován krajským ředitelem.

Mimo funkce v rámci hasičského záchranného sboru zastává David Pouč od roku 2018 pozici předsedy České hasičské sportovní federace, sportovního svazu hasičů, z.s.

Plk. David Pouč se narodil v roce 1979, po absolvování sedmiletého gymnázia v Ostravě – Zábřehu vystudoval Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu, především pak cyklistice, běhu, triatlonu a horolezectví.

Ve funkci ředitele HZS KHK nahrazuje plk. David Pouč brig. gen. Františka Mencla, kterému končí služební poměr z důvodu dovršení věku 65 let. Ve vedoucí funkci byl František Mencl od 1. 1. 1989, kdy se stal velitelem KVPÚ Hradec Králové. Později byl zástupce okresního požárního rady a zástupce ředitele HZS okresu Hradec Králové. Po nástupu genmjr. Miroslava Štěpána na generální ředitelství HZS ČR se stal František Mencl 16. 6. 1997 ředitelem okresu HZS Hradec Králové a 1. 1. 2001 byl jmenován ředitelem HZS Královéhradeckého kraje. Služební poměr ukončí ke dni 31. 12. 2020.

 

O Hasičském záchranném sboru Královéhradeckého kraje

V rámci sboru působí ve služebním poměru 521 příslušníků a 41 občanských zaměstnanců. Kromě krajského ředitelství tvoří HZS KHK pět územních odborů, které kopírují bývalé správní členění území Královéhradeckého kraje na okresy – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V rámci organizační struktury krajského sboru je zřízeno také Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí, kde se nachází výcvikový polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Výjezdová činnost v území je zajišťována z 14 požárních stanic v Hradci Králové (dvě stanice), Novém Bydžově, Jičíně, Hořicích, Nové Pace, Náchodě, Jaroměři, Broumově, Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. V roce 2019 zasahovaly jednotky požární ochrany na území Královéhradeckého kraje celkem u 7219 událostí. Z celkového počtu je nejvíce událostí typu Technická havárie (3790), Dopravní nehoda (1663) a Požár (925). V porovnání s rokem 2018 se jednalo o pokles o 280 událostí (-3,7 %).

 

Stručný životopis – plk. Ing. David Pouč

 

Vzdělání:

1990 - 1997      Sedmileté gymnázium Ostrava - Zábřeh

1997 - 2002      Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

 

Zaměstnání:

10/1999 - 6/2002          Hasič u HZS města Ostravy (HZS Moravskoslezského kraje)

7/2002 - 9/2002            Náhradní vojenská služba (75. záchranná a výcviková základna Olomouc)

6/2002 - 10/2002          Hasič – technik CHTS u HZS Olomouckého kraje – UO Šumperk

10/2002 - 8/2005           Lektor - zástupce vedoucího vzdělávacího zařízení HZS Královéhradeckého kraje učiliště požární ochrany Velké Poříčí

9/2005 - 12/2012           Vedoucí vzdělávacího zařízení HZS Královéhradeckého kraje - učiliště požární ochrany Velké Poříčí

1/2013 - 6/2020            Ředitel územního odboru Náchod, HZS Královéhradeckého kraje

7/2020 - 12/2020          Náměstek krajského ředitele HZS Královéhradeckého kraje pro IZS a operační řízení

 

Od roku 2018 předseda České hasičské sportovní federace, sportovního svazu hasičů, z.s.

 

Zájmy:

rodina, pes, sport (cyklistika, běh, triatlon, horolezectví)

img