SDH VEBA Olivětín

detail
img

SDH VEBA Olivětín

  • imgLukáš
  • img19.1.2021 19:59
         

 Poděkování hasičům z Veby

 

Píše se rok 2021, přesto mě dovolte vrátit se do roku 2019. Tento rok byl pro fungování naší výjezdové jednotky dobrovolných hasičů podniku (JSDHP) rokem řekněme zlomovým. Bohužel v tom špatném smyslu slova,  kdy došlo k rozvázání spolupráce mezi firmou Veba a.s., která se potýkala v té době insolvenčním řízením (naštěstí stav minulý) a KŘ HZS v Hradci Králové. O důvodech, které k tomu vedly je již zbytečné se rozepisovat. Nicméně výsledkem bylo vyškrtnutí naší JSDHP z poplachových plánů pro město Broumov. Zde jsme měli nezastupitelné postavení již v dobách, kdy firmu vlastnil zakladatel Benedikt Schroll a jeho syn Josef.

V současné době je tedy naše JSDHP určena pouze k zásahům v objektech firmy. Technické vybavení, které jsme zásluhou bývalého velitele p. M. Gola dostali do užívání (CAS 20 Scania, plovocí čerpadla, vysoušeče atd.) a zkušenostem získaných při požárech i jiných mimořádných událostech v předešlých letech  je krok, který neprospěl žádné ze stran a především spoluobčanům našeho města a okolí.

Nyní se dostávám k tomu, o čem je nadpis tohoto článku. Na konci roku 2020 ukončili spolupráci v jednotce naši dlouhodobí členové a to jmenovitě:

Lamka Jaroslav,  Kleandr Václav,  Braha Jaroslav,  Bednář Karel,  Suk Vratislav,  Ságner Erich st.,  Ságner Erich ml. A Gol Miroslav.

Jménem svým a ostatních členů JSDHP bych chtěl touto formou vyjádřit velké poděkování za odvedenou a příkladnou práci, kterou odvedli pro firmu i pro město Broumov a zároveň všem popřál zdraví a mnoho zdaru v soukromém i pracovním životě.

Na závěr bych chtěl říci, že se začalo blýskat na lepší časy a mělo by dojít  mezi zástupci města Broumova a firmy Veba a.s. ke spolupráci v oblasti požární ochrany.

 

Za  JSDHP Veba a.s.

Zbyněk Janouch