Strazacy na pograniczu

detail

Strazacy na pograniczu

  • imgDejmal
  • img10.7.2022 09:15
9. červenec 2022

Dzikowiecz

Cvičení v rámci projektu " Strazacy na pograniczu".

Hasičské manévry z bezpečné evakuace zraněné osoby v budově. Hasiči při manévrech použili bojové uniformy zakoupené v rámci projektu. Aktivity se zúčastnili jednotkyz Polska a České republiky.
V rámci Mikroprojektového fondu programu Interreg V-A, Prioritní osa 4 Spolupráce mezi institucemi a obcemi, zahájila v lednu 2022 Magistrát Nová Ruda společně s městem Broumov s realizací projekt č. CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003084 pod názvem "Hasiči na hranicích", spolufinancováno z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Zúčastněné jednotky z Polska:
OSP Dzikowiec Klodzki, OS Wlodowice, OSP Nowa Wieś, OSP Woliborz, OSP Nowa Ruda - Drogoslaw, OSP Nowa Ruda - Slupiec
Jednotky z Čech:
JSDH Broumov, JSDH Jetřichov
img
img
img
img
img
img
img
img
img