Statistika zásahů

detail
img

Statistika zásahů

  • imgKarlos
  • img3.1.2019 10:19
Jako každý rok přinášíme statistiku výjezdů Hasičů Broumov.

Statistika zahrnuje jak jednotku města Broumov, tak i jednotku HZS KHk stanice Broumov společně sídlící tř.Soukenická. Za loňský rok příslušníci HZS Broumov vyjeli celkem k 305 událostem včetně taktických cvičení. Nejvíce událostí je typu technická pomoc(135), na druhém místě jsou požáry(64) a až na třetím místě jsou dopravní nehody(51). 

Jednotka hasičů města Broumov zasahovala u 59ti událostí včetně cvičení.

Nejvíce vyjížděla jednotka na požáry(28). Většinou se jednalo o požár strniště, polí a lesní hrabanky. V paměti však zůstanou ty větší zásahy, jako požár v Pivovaru Olivětín , požár bytu na Malém náměstí, nebo plnění letadla vodou při velkém lesním požáru v katastru Bělý.

Další velkou pomocí pro bezpečnost ve měste je záloha na stanici(13). Jelikož stanice Broumov vyjíždí k událostem v celém ORP Broumov a i na Polickou stranu, jednotka města Broumov drží zálohu na staniciv případě déle trvajícího zásahu .

Nemalou měrou na počtu událostí se podílí planý poplach(10). Většinou se jedná o nenahlášené pálení a signalizaci EPS.

Rostoucí položkou ve výjezdouvé činnosti jednotky je technická pomoc(8), která skrývá velice rozmanitou škálu činností.

img
img
img
img