Informace pro veřejnost

Zápůjčka el. centrály

Informace pro veřejnost

Město Broumov disponuje mobilním generátorem elektrické energie o výkonu 80 kW. Který si lze za daných podmínek zapůjčit např. kultůrní akce, záložní zdroj ve výrobních provozech apd. Zápůjčku schvaluje Rada města na základě písemné žádosti. Rada města zpravidla zasedá jednou za měsíc. Což je nutné zohlednit při předkládání žádosti.

Generátor je poháněn dieselovým motorem Perkins. Celé zařízení je umístěno na dvou osém přívěsu. JSDH Broumov zajišťuje dopravu, provoz a údržbu generátoru.

Za zapůjčení se platí paušálně 1000,- Kč.

Zvláště se účtují: 1) motorová nafta spotřebovaná generátorem 2) ujeté kilometry tažného vozidla 40,- Kč/km. 3) za každou započatou hodinu 150,- Kč/hasič

Služba je fakturována přes MěÚ Broumov.

Více informací na sekretariátu starosty města Broumov.

 

Poslední změna: 4.5.2019 16:44